• Aj tento školský rok sa naša škola zapojila do celoslovenskej vedomostnej súťaže pre žiakov 2.-4. ročníka Všetkovedko.
     Vďaka tomu sa z našich šikovných súťažiacich mohli stať Všetkovedkovia v modrých tričkách, s veľkými pravítkami, panáčikovskými odrazkami a parádnymi diplomami.
    • Usmernenie k prijímaniu detí na vzdelávanie v základnej škole na školský rok 2023/2024.
     Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.
    • Dňa 30. a 31.3. sa uskutoční v našej škole Burza kníh. Bude fungovať na výmene jednej knihy za jednu knihu. To znamená, že žiak, ktorý má o burzu záujem prinesie v dňoch 28. a 29.3. ráno v čase 7.30 – 7.50 JEDNU knihu, zapíše svoje meno do zoznamu, že knihu odovzdal. 30. a 31.3. budú knihy vystavené na chodbe a žiak, ktorý jednu knihu priniesol si jednu knihu môže vziať a označí svoje meno v zozname, že si knihu vzal. Knihy, ktoré zostanú nevymen
    • Aby ŠKD bolo zábavné a deťom blízke, snažila som sa vytvoriť priestor tomu čo ich baví. Deti často rozprávajú o hre Minecraft. Hra Minecraft nie je len o príšerkach, ale aj o priestorovom myslení, logike a súvislostiach čo z čoho saa dá vyrobiť a čo môžu "vycraftiť". Veľmi často používajú anglické slová, spomínajú názvy materiálov, ktoré v hre používajú. A keďže je v tejto hre veľa rôznych minerálov, priniesla som im pár z nich, aby vedeli, že r
    • Milí rodičia, drahé deti.     Dávam Vám do pozornosti vynikajúcu možnosť zúčastniť sa jazykového pobytu na Malte, ktorý organizujeme v spolupráci s našim partnerom Bestest, ktorý nám každoročne zabezpečuje aj Letnú školu. Na plagáte nájdete informácie a aj kontakt na pani Horváthovú, ktorá Vám v prípade záujmu poskytne bližšie informácie.
     • Všetkovedko

      Aj tento školský rok sa naša škola zapojila do celoslovenskej vedomostnej súťaže pre žiakov 2.-4. ročníka Všetkovedko.
      Vďaka tomu sa z našich šikovných súťažiacich mohli stať Všetkovedkovia v modrých tričkách, s veľkými pravítkami, panáčikovskými odrazkami a parádnymi diplomami.

      Gratulujeme a tlieskame všetkým Všetkovedkom a Všetkovedkovým učňom a už teraz sa tešíme na budúcoročnú súťaž.

     • ZÁPIS PRVÁKOV

      Usmernenie k prijímaniu detí na vzdelávanie v základnej škole na školský rok 2023/2024.

      Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.

      Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať aj dieťa, ktoré nedovŕši šiesty rok veku a absolvovalo povinné predprimárne vzdelávanie, a to vždy po súhlasnom vyjadrení príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a súhlasnom vyjadrení všeobecného lekára pre deti a dorast. Plnenie povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole zákonný zástupca preukazuje „potvrdením“ príslušnej materskej školy. (príloha 1)

    • Burza kníh
     • Burza kníh

      Dňa 30. a 31.3. sa uskutoční v našej škole Burza kníh. Bude fungovať na výmene jednej knihy za jednu knihu. To znamená, že žiak, ktorý má o burzu záujem prinesie v dňoch 28. a 29.3. ráno v čase 7.30 – 7.50 JEDNU knihu, zapíše svoje meno do zoznamu, že knihu odovzdal. 30. a 31.3. budú knihy vystavené na chodbe a žiak, ktorý jednu knihu priniesol si jednu knihu môže vziať a označí svoje meno v zozname, že si knihu vzal. Knihy, ktoré zostanú nevymenené, budú presunuté do školskej knižnice.

     • Minecraft trochu inak

      Aby ŠKD bolo zábavné a deťom blízke, snažila som sa vytvoriť priestor tomu čo ich baví. Deti často rozprávajú o hre Minecraft. Hra Minecraft nie je len o príšerkach, ale aj o priestorovom myslení, logike a súvislostiach čo z čoho saa dá vyrobiť a čo môžu "vycraftiť". Veľmi často používajú anglické slová, spomínajú názvy materiálov, ktoré v hre používajú. A keďže je v tejto hre veľa rôznych minerálov, priniesla som im pár z nich, aby vedeli, že reálne existujú. Ako napríklad obsidian, ametyst, lapis lazuli a pod.

     • Čitateľský kútik

      V našej škole v novej budove na Elokovanom pracovisku 178 pribudol v posledných týždňoch čitateľský kútik.

      Rozvoj čitateľskej gramotnosti detí nám stále leží na srdci a snažíme sa podporiť ich v čítaní kníh.

      Preto sme na chodbe vo voľných priestoroch zriadili kútik s knihami a tulivakmi, kde si žiaci môžu prísť oddýchnuť, pozrieť si alebo si prečítať nejakú knihu. Je možné priniesť si na čítanie aj vlastnú knihu.

     • Prázdninové fotografie

      Predĺžené vianočné a novoročné prázdniny strávili naši žiaci tak ako zvyčajne rôznym spôsobom: doma pri stromčeku, u príbuzných či u starých rodičov. Taktiež vonku – v meste, v prírode,. v lese, v horách, pri lyžovačke, na výletoch doma i v zahraničí. Niektorí aj pri rodinných oslavách a pri oslave Nového roka 2023. Viaceré dievčatá zas pomáhali v kuchyni s chystaním vianočného, silvestrovského a novoročného pohostenia. Všetci načerpali sily na január, keď sa uzatvárajú známky z jednotlivých predmetov za 1. polrok školského roka 2022/2023.

     • Odmeny pre piatakov

      Žiaci 5. ročníka sú od druhej polovice septembra veľmi šikovní a aktívni. Sami sa prihlasujú na ústne odpovede v predmetoch biológia i geografia. S veľkým záujmom zbierajú známky, nie poštové, ale školské. Preto pre najlepších boli pripravené hodnotné odmeny s príspevkom nášho sponzora – firmy Panta Rhei e-shop. Zatiaľ zaslúžené odmeny dostali Dominika, Nikolaj, Benjamín, Dominik, Miška, Samko, Matúško, Klára, Veronika, Nina, Scarlett, Lenka, Nina, Hanka, Vlado a Ferko. Na záberoch sú odmenení žiaci a žiačky sami i so spolužiakmi a spolužiačkami, ktorí sa tešia spolu s nimi.

     • Sponzorský dar

      Začiatkom nového školského roka dostala naša škola od nášho sponzora – firmy Panta Rhei e-shop vzácny dar – 100 detských kníh pre všetky vekové kategórie. Knihy boli spravodlivo rozdelené pre všetky 3 naše budovy. Na fotografiách sú knihy po dodaní a rozdelení, na ďalších záberoch sú druháci, tretiaci a šiestaci, ako si prezerajú nové knihy.

     • Práca s mikroskopom v 5.A

      V rámci praktických cvičení sa mali žiaci 5. ročníka oboznámiť so školským mikroskopom, jeho základnou stavbou a ovládaním. K dispozícii bolo množstvo trvalých preparátov. Prácu s mikroskopom piataci aj piatačky zvládli veľmi rýchlo, o prezeranie preparátov bol veľký záujem. Úlohy všetci splnili.

     • Jazykový pobyt na Malte

      Milí rodičia, drahé deti.

      Dávam Vám do pozornosti vynikajúcu možnosť zúčastniť sa jazykového pobytu na Malte, ktorý organizujeme v spolupráci s našim partnerom Bestest, ktorý nám každoročne zabezpečuje aj Letnú školu. Na plagáte nájdete informácie a aj kontakt na pani Horváthovú, ktorá Vám v prípade záujmu poskytne bližšie informácie.

     • Korčuliarsky kurz

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Korčuliarsky kurz.

      Žiaci 3.A, 3.B a 4.A sa zúčastnili v decembri korčuliarskeho kurzu v Hamuliakove. Prvá výzva bola obuť si korčule, a potom sa už mohlo ísť na ľad. Začínalo sa vždy rozcvičkou, a potom sa deti učili rovnováhe na ľade, korčuľovaniu vpred, vzad, oblúčikom, ako zmeniť smer a hlavne ako zabrzdiť. Trénerky boli milé a veľmi šikovné. V posledný deň nás čakali hry na ľade a zaslúžená sladká odmena. Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli pri kurze s deťmi. Mgr. Móriczová

     • Historicky prvý lyžiarsky výcvik

      V pondelok 9.1.2023 sme odštartovali náš päťdňový, historicky prvý lyžiarsky výcvik, ktorého sa zúčastňujú žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka. Lyžiarský výcvik sa koná v Liptovskom Jáne a vyzerá to, že počasie lyžiarom praje, keďže im dnes v noci nasnežilo a dokonca aj progóza na ďalšie dni je priam skvelá. Ďalšie zábery Vám ponúkneme v priebehu týždňa.

    • Oznam o zatvorení školy
     • Oznam o zatvorení školy

      Milí rodičia a žiaci,

      po dohode s pani starostkou, RÚVZ a na základe rozhodnutia riaditeľa školy zostáva škola od 19.12.2022 (pondelok) do 22.12.2022 (štvrtok), 1. aj 2. stupeň z dôvodu vysokej chorobnosti zamestnancov a žiakov zatvorená. Škola bude v pondelok a utorok, v čase od 8:00 do 12:00 sprístupnená pre deti a rodičov, aby si mohli prísť pre veci, ktoré majú v škole (prezúvky, telesná atď.)

     • Pečenie vianočných oblátok

      Vianočné oblátky sú súčasťou blížiacich sa sviatkov. Bez nich si ani nevieme predstaviť Vianoce.
      K nám do 3.A zavítala mamička našej žiačky Izabelky pani Žáčik s pomocníčkou pani učiteľkou Balkovou. Vysvetlili deťom ako sa pripravuje cesto a ukázali princíp pečenia oblátok. Žiaci si mohli vyskúšať ako sa pripravujú a potom ochutnať svoje voňavé výtvory.
      Ďakujeme pekne za návštevu a tešíme sa nabudúce.
      Mgr. Móriczová Katarína

     • Pozvánka na Vianočné trhy

      Vážení rodičia a milé deti!

      Dovoľte nám, aby sme Vás pozvali na školské vianočné trhy, ktoré sa budú konať 15.12.2022 (štvrtok) od 15:00 na školskom dvore pred kmeňovou školou. Bude vás čakať vianočný punč (pre rodičov i pre deti), občerstvenie, rodičia môžu prispieť vianočným pečivom domácej výroby.

  • Partneri

   • Metodicko poradenské centrum
   • Ministerstvo školstva, vedy a výskumu
   • Brejky
   • Čerstvé hlavičky
   • Školský program
  • Prihlásenie

  • Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

  • Zvonenia

   Štvrtok 30. 3. 2023
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje