• Naše siedmacky si dnes vyskúšali niečo z "práce v kuchyni" a vyrobili si dnes na raňajky obložené chlebíčky zo surovín, ktoré si samé priniesli. Jednorazové rukavice nesmeli chýbať.
    • 13. októbra 2022 sa uskutočnilo celoslovenské školské kolo olympiády zo slovenského jazyka. Súťaž je určená pre žiakov 8. a 9. ročníkov. Zapojilo sa aj sedem našich ôsmakov. Štyria žiaci boli úspešnými riešiteľmi: Natália Roncoroni Smoláriková, Laura Balogová, Marcus Czére. Úspešnou riešiteľkou a zároveň víťazkou školského kola sa stala Sofia Šefčíková, ktorá reprezentovala školu aj v okresnom kole 10. novembra 2022 v Dunajskej Strede a získala n
    • Milí rodičia, ako som Vám už avizoval, na škole prebehnú voľby členov do Rady školy.     Na základe Výzvy R2022/2047 obce Kvetoslavov a v zmysle § 25 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 1 ods. 3 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej správy, o
    • Mnohí naši žiaci na 2. stupni sú múdri, aktívni a šikovní. Viacerí z nich už hneď od začiatku školského roka zbierajú dobré známky. Pre najaktívnejších žiakov v predmetoch biológia a geografia sú od nášho sponzora Panta Rhei e-shop pripravené atraktívne ceny. Zatiaľ dostali odmenu títo žiaci: David Lukáč a Lukáš Blahuta zo 6.A, Dominika Ševčíková z 5.A. A budú nasledovať aj ďalší.
    • V rámci učebných osnov z geografie sa piataci mali naučiť pracovať s mapou. Žiaci si priniesli z domu ako učebné pomôcky rôzne druhy a typy máp – mapy miest, turistické a cykloturistické mapy, mapy regiónov i maľované mapy (domáce aj zahraničné). Ďalšie materiály priniesol na hodinu učiteľ. Po prebratí potrebnej teórie (glóbus, mapy, popis, mierka, legenda atď.) sme pristúpili k samostatnej práci. V prvej časti mali žiaci rovnaké úlohy – podľa le
    • V októbri sa takmer naplno prejavilo babie leto. Šiesteho októbra bolo veľmi príjemné počasie, a tak sme sa v rámci učebných osnov z biológie vybrali na prírodovednú poznávaciu vychádzku do najbližšieho okolia našej školy. Pozorovali sme lišajník s názvom zemepisník mapovitý na kôre stromov, hlavne briez, ďalej kvitnúce lúčne rastliny, napríklad púpavu, sedmokrásku, knôtovku, vesnovku, lopúch, bodliak, pichliač, jastrabník, starček a ďalšie, rôzn
    • Dňa 7.10.2022 si žiaci 1. a 2. stupňa pripravili kultúrny program pre seniorov, ktorý sa konal v priestoroch obecného úradu. Svojím prednesom, básničkami a hrou na flaute spríjemnili posedenie dôchodcom. Pripravené darčeky v podobe ručne vyrobených kvetiniek žiakmi našej školy im spravili veľkú radosť. Deti boli na záver odmenené potleskom a milým úsmevom.
     • Technika

      Naše siedmacky si dnes vyskúšali niečo z "práce v kuchyni" a vyrobili si dnes na raňajky obložené chlebíčky zo surovín, ktoré si samé priniesli. Jednorazové rukavice nesmeli chýbať.

      Verím, ze podobnú dobrotu vyrobia aj doma na nadchádzajúce Vianoce a pochutia si na chlebickoch spolu so svojimi rodinami.

     • Naša prvá olympiáda zo slovenského jazyka

      13. októbra 2022 sa uskutočnilo celoslovenské školské kolo olympiády zo slovenského jazyka. Súťaž je určená pre žiakov 8. a 9. ročníkov. Zapojilo sa aj sedem našich ôsmakov. Štyria žiaci boli úspešnými riešiteľmi: Natália Roncoroni Smoláriková, Laura Balogová, Marcus Czére. Úspešnou riešiteľkou a zároveň víťazkou školského kola sa stala Sofia Šefčíková, ktorá reprezentovala školu aj v okresnom kole 10. novembra 2022 v Dunajskej Strede a získala nádherné 2. miesto.

     • Plavecký výcvik 3.A, 3.B

      Naša netradičná hodina telesnej výchovy sa začala už 2. krát ako vždy rozcvičkou pri bazéne X-bionicu v Šamoríne. Deti prišli zvládnuť základné plavecké spôsoby, iné sa zdokonaliť v plávaní, ale hlavne mať radosť z pohybu vo vode. Deti plávali pod dohľadom trénerov a každé dieťa napredovalo vlastným tempom. Všetky deti boli veľmi snaživé, aktívne, neskôr už trošku unavené a hladné, ale šťastné a určite si takúto hodinu telesnej výchovy ešte zopakujeme.
      Žiaci 3.A, 3.B
      p.uč. K. Móriczová a D. Škarbová

     • Voľby členov do Rady školy

      Milí rodičia, ako som Vám už avizoval, na škole prebehnú voľby členov do Rady školy.

      Na základe Výzvy R2022/2047 obce Kvetoslavov a v zmysle § 25 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 1 ods. 3 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej správy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov vyhlasuje riaditeľ školy

     • Odmeny pre žiakov

      Mnohí naši žiaci na 2. stupni sú múdri, aktívni a šikovní. Viacerí z nich už hneď od začiatku školského roka zbierajú dobré známky. Pre najaktívnejších žiakov v predmetoch biológia a geografia sú od nášho sponzora Panta Rhei e-shop pripravené atraktívne ceny. Zatiaľ dostali odmenu títo žiaci: David Lukáč a Lukáš Blahuta zo 6.A, Dominika Ševčíková z 5.A. A budú nasledovať aj ďalší.

     • Práca s mapou v 5.A

      V rámci učebných osnov z geografie sa piataci mali naučiť pracovať s mapou. Žiaci si priniesli z domu ako učebné pomôcky rôzne druhy a typy máp – mapy miest, turistické a cykloturistické mapy, mapy regiónov i maľované mapy (domáce aj zahraničné). Ďalšie materiály priniesol na hodinu učiteľ. Po prebratí potrebnej teórie (glóbus, mapy, popis, mierka, legenda atď.) sme pristúpili k samostatnej práci. V prvej časti mali žiaci rovnaké úlohy – podľa legendy mali na zjednodušenej mape Bratislavy nájsť zadané miesta a lokality. V druhej časti mali možnosť voľného výberu z máp, ktoré si sami priniesli. Hodina bola zaujímavá, žiaci nadobudli nové poznatky a skúsenosti. Najlepšie práce boli oznámkované (a tých bola väčšina). Na záberoch sú piataci v plnom nasadení.

     • Prírodovedná vychádzka 5.A

      V októbri sa takmer naplno prejavilo babie leto. Šiesteho októbra bolo veľmi príjemné počasie, a tak sme sa v rámci učebných osnov z biológie vybrali na prírodovednú poznávaciu vychádzku do najbližšieho okolia našej školy. Pozorovali sme lišajník s názvom zemepisník mapovitý na kôre stromov, hlavne briez, ďalej kvitnúce lúčne rastliny, napríklad púpavu, sedmokrásku, knôtovku, vesnovku, lopúch, bodliak, pichliač, jastrabník, starček a ďalšie, rôzne druhy tráv, viaceré okrasné rastliny, napríklad astry, levandule a slnečnice, z drevín napríklad divorastúcu malinu, ružu šípovú (divorastúcu aj pestovanú – okrasnú), liesku, bazu, jarabinu, vŕbu, brezu, čerešňu, višňu, marhuľu a iné stromy a kry. Vychádzka sa žiakom veľmi páčila.

     • Deň seniorov

      Dňa 7.10.2022 si žiaci 1. a 2. stupňa pripravili kultúrny program pre seniorov, ktorý sa konal v priestoroch obecného úradu. Svojím prednesom, básničkami a hrou na flaute spríjemnili posedenie dôchodcom. Pripravené darčeky v podobe ručne vyrobených kvetiniek žiakmi našej školy im spravili veľkú radosť. Deti boli na záver odmenené potleskom a milým úsmevom.

     • Deň mlieka

      Svetový deň mlieka na školách, pripadajúci na poslednú stredu v septembri, sme sa rozhodli využiť na občerstvenie, tvorenie, aj poučenie. V rámci vyučovania si deti z elokovaného pracoviska pozreli edukačné videá o kravičke Eliške. Tá ich previedla cestou spracovania mlieka a na záver deťom ponúkla zaujímavý kvíz. Nakoniec sme si s deťmi spravili chutné kakao a tretiaci využili hodinu výtvarnej výchovy na vytvorenie pekných koláží o mlieku.

      Text: Mgr. Lucia Krajčíková
      Foto: Mgr. Lucia Krajčíková, Mgr. Katarína Móriczová

     • Letné prázdniny našich žiakov

      Naši žiaci tieto horúce letné prázdniny strávili ako zvyčajne rôznym spôsobom, či už doma, u starých rodičov, v letných táboroch, pri mori alebo v horách. Takisto na najrôznejších rodinných výletoch a akciách: na kúpaliskách, pri jazerách, na hradoch a zámkoch, v múzeách, v knižniciach, v jaskyniach, na bicykloch, peších túrach a inak.

     • Nová jesenná kolekcia.

      Dobrý deň všetkým!

      Aj tento rok pre Vás máme super prekvapenie!

      Naša škola má vlastnú voľnočasovú kolekciu oblečenia. O jej podobe pomohli rozhodnúť sami žiaci, jej náhľad vidíte nižšie a je možné si ju aktuálne zaobstarať v našom e-shope: https://www.kraloveskoly.cz/kvetoslavov/

      Objednávanie je už spustené a bude možné až do 23.10. Nasledujúci deň sa eshop uzatvorí a objednané veci pôjdu do výroby. Neváhajte preto, ak si chcete zadovážiť ten svoj kúsok zo školskej kolekcie!

     • Branné cvičenie

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Branné cvičenie.

      V piatok 23.09.2022 sa žiaci druhého stupňa zúčastnili branného cvičenia. Ráno sme pešo prešli do Vojenského útvaru v Mierove, kde si vojaci pre nás pripravili zaujímavý program. Žiaci si vyskúšali pod odborným dohľadom streľbu zo vzduchovky i samopalu. Zaujal ich aj odborný výklad o strelných zbraniach, aj s názornými ukážkami. Vyskúšali si, aký je výhľad z moderného vojenského auta a ako vyzerá zvnútra už vyradená vojenská Tatra. Chlapcov zaujali aj ukážky vystrelených dymovníc a vysvetlenie, kde sa aká používa a prečo. Pozreli sme si aj ako vyzerá protichemický bunker. Niektorí odvážlivci si vyskúšali aj plynovú masku. Vojaci trpezlivo odpovedali na všetky zvedavé otázky detí. Späť do školy sme sa vrátili s novými a zaujímavými zážitkami.

     • Hodina Telesnej výchovy

      Naše piatačky sú veľmi šikovné, disciplinované a súťaživé. S veľkou chuťou a zápalom hrajú basketbal, vybíjanú, ale zatiaľ najradšej majú hru na "mrkvu a záhradníka", kde si precvičia nielen silu svojich rúk, ale najmä súdržnosť.

      Verím, že im ich entuziazmus a radosť z pohybu vydržia čo najdlhšie.

     • Hodina Techniky

      Hovorí sa, že čo sa v mladosti naučíš, na starosť akoby si našiel. Verím, že prišívanie gombíkov naše deti, od 5. po 8. ročník, nielen bavilo, naučilo trpezlivosti (pri navliekaní nite do ihly), ale že ho v živote aj zúžitkujú (a možno aj speňažia).

      Text a foto: Ľubica Kriglerová, učiteľka Techniky

     • Medzinárodné dni

      Milí rodičia, v ŠKD sa s prváčikmi venujeme okrem iného aj Medzinárodným dňom. Ako prvé sme tvorili lekárničku k Medzinárodnému dňu prvej pomoci a Medzinárodný deň čokolády sme oslávili chutnou čokoládou. Čokoládové poobedie malo u detí úspech. Vôňa sa šírila celou budovou a tak sme sa rozhodli s 1.A pohostiť aj ostatné deti, ktoré boli ešte v ŠKD.

     • Novinky v škole

      V novom školskom roku 2022/2023 čakajú našich žiakov viaceré novinky. Na elokovanom pracovisku v budove č. 178 bola vytvorená nová učebňa pre nových piatakov a nová odborná učebňa. Vo vestibule pribudli nové červené skrinky pre nových piatakov. Z minuloročných piatakov sa stali šiestaci, zo šiestakov siedmaci a zo siedmakov ôsmaci. Tí všetci ostávajú vo svojich pôvodných učebniach. V budove č. 648 bola vytvorená nová učebňa pre triedu 3.A. Z prvákov sa stali druháci, ktorí tu ostávajú. Na malom ihrisku konečne dorástla tráva. Na záberoch sú vonkajšie a vnútorné priestory elokovaného pracoviska, a tiež zariadené učebne pre triedy 2.A, 2.B, 3.A a 5.A tesne pred otvorením nového školského roka.

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

      Všetko sa raz skončí, a tak aj letné prázdniny ostali minulosťou. Piateho septembra 2022 sa začal nový školský rok pre žiakov i pedagógov. Tí všetci, a tiež aj viacerí rodičia sa zhromaždili vo vonkajších priestoroch kmeňovej školy, aby sa po prázdninách zvítali, porozprávali si svoje zážitky a vypočuli si príhovory starostu obce Kvetoslavov pána Zoltána Sojku a samozrejme riaditeľa školy. Pán riaditeľ vo svojom príhovore najprv privítal všetkých prítomných, najmä však nových prváčikov a nových pedagógov. Stručne oboznámil prítomných o zmenách a novinkách, ktoré nás čakajú v tomto školskom roku. Prišli noví žiaci, teraz ich je 250 v 11 triedach a 3 školských budovách. Ďalej sa bude rozvíjať elektronický školský systém, pribudnú hodiny anglického jazyka, rozšíri sa športová činnosť žiakov. Poďakovanie patrí učiteľom, učiteľkám, vychovávateľkám za ich doterajšiu kvalitnú prácu. Taktiež

     • Ukončenie školského roka 2021/2022

      Vo štvrtok 30. júna 2022 nastal najočakávanejší deň z celého školského roka. Žiaci 2. stupňa si vo svojich učebniach od triednych učiteľov vypočuli vyhodnotenie prospechu a správania v školskom roku 2021/2022 a prevzali koncoročné vysvedčenia. Potom sa presunuli do kmeňovej školy, kde sa na priestranstve pri škole zoradili žiaci od prvého po siedmy ročník, aby si vypočuli záverečný príhovor. Pán riaditeľ vo svojom prejave zdôraznil náročnosť celého školského roka, najmä pandémiu koronavírusu a s tým súvisiace viacnásobné dištančné vzdelávanie. Od marca pri postupnom uvoľňovaní pandemických opatrení celá škola prešla na prezenčné vzdelávanie, kedy sa pri priamom kontakte učiteľov a žiakov podstatne zvýšila kvalita výučby. Dokonca sa oproti školskému roku 2020/2021 uskutočnilo aj niekoľko školských výletov a ďalších akcií. V závere sa pán riaditeľ poďakoval učiteľom aj žiakom za dosiahn

  • Partneri

   • Metodicko poradenské centrum
   • Ministerstvo školstva, vedy a výskumu
   • Brejky
   • Čerstvé hlavičky
   • Školský program
  • Prihlásenie

  • Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

  • Zvonenia

   Sobota 3. 12. 2022
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje