MENU

Naša škola

Počet návštev: 102409

Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

NÁSTUP DO ŠKOLY

NÁSTUP DO ŠKOLY

!!! Akt. 1.10.2020: Epidemiologické opatrenia predĺžené minimálne do konca mesiaca október 2020 !!!

Kmeňová budova
- Žiaci nosia rúško vo všetkých spoločných priestoroch, t.j. chodba a toaleta. V triede nie sú žiaci povinní nosiť rúško.
- Podobne to platí aj pre učiteľov, ktorí nosia rúško všade v spoločnýchpriestoroch.
- Rodičia majú vstup do budovy zakázaný.
- Ráno bude vykonávaný ranný filter: meranie teploty a dezinfekcia rúk.

Elokované pracovisko
- Žiaci aj učitelia nosia rúško vo všetkých priestoroch školy minimálne do konca OKTÓBRA. V prípade zmeny usmernenia budú všetci dotknutí o zmene situácie informovaní.
- Rodičia majú vstup do budovy zakázaný.
- Pred nástupom na vyučovanie bude vykonávaný ranný filter: meranie teploty a dezinfekcia rúk.
- Vyučovanie bude koncipované podľa bežných podmienok.
- Škola bude v prevádzke od 6.40 hod. do 17.15 hod.
- Ranný filter začne o 6.40 hod. v obidvoch budovách a bude trvať max. do začiatku vyučovania, do 8.00 hod. Prosíme rodičov, aby deti neprinášali na poslednú chvíľu, ale najneskôr 15 minút pred začiatkom vyučovania, aby dieťa stihlo prejsť ranným filtrom, usadiť sa a pripraviť v triede na vyučovanie a aby aj personál školy dodržal prísny režim podmienok vyučovania.

- V škole prebieha od 2.9.2020 riadne školské vyučovanie a dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná.

- ŠKD bude zabezpečené podľa obvyklých podmienok. Ranné ŠKD v čase od 6.40 hod. do 7.40 hod. a popoludňajšie v čase od skončenie vyučovania jednotlivého klubu do 17.15 hod.
- Pre ŠKD platia rovnaké prísne opatrenia ako pre vyučovací proces dopoludnia.

Marek Heczei

Akt 31.8.2020... Úplné znenie na stiahnutie: USMERNENIE.doc

Čerstvé hlavičky

Čerstvé hlavičky

Milé deti, rodičia a priatelia školy.

Ako minulý rok, aj ten rok sa nám to spoločne podarilo a získali sme ovocie pre naše deti na celý školský rok. ZŠ Kvetoslavov vyhrala v súťaži Čerstvé hlavičky a raz do týždňa bude deťom prinášané ovocie z predajne Kaufland zo Šamorína.

 

Všetkým Vám za pomoc ĎAKUJEME!

 

S pozdravom a vďačnosťou 

ThLic. Marek Heczei, PhD.

riaditeľ

 

 

2% z daní

2% z daní

Milí rodičia a priatelia školy,

Aj tento rok sa na vás obraciame so žiadosťou o poukázanie 2% zo zaplatenej dane.

V ľavom MENU nájdete všetky potrebné informácie.

ĎAKUJEME!

 

Akuálne informácie o darovaní 2% napr.. TU

Výtvory našich detí počas domáceho vzdelávania

Predpokladané krúžky v ZŠ Kvetoslavov - akt. 1.10.2020

Predpokladané krúžky v ZŠ Kvetoslavov - akt. 1.10.2020

Milí rodičia, drahí žiaci.

Z dôvodu hygienicko-epidemiologických opatrení sme nútení otvorenie krúžkovej činnosti v našej škole odložiť minimálne v mesiaci október. Dôvodom je, že nevieme zabezpečiť hlavnú požiadavku ÚVZ SR, a to, nemiešať skupiny žiakov v jednotlivých krúžkoch. Nevieme to zabezpečiť ani fyzicky a ani priestorovo, preto sme nútení odložiť zahájenie krúžkovej činnosti na neskôr. Ponuka krúžkov stále platí, keďže tie sú ustálené na celý školský rok 2020/2021 a hneď ako nám to podmienky dovolia, krúžkovú činnosť začneme.

Pripravované krúžky:

- Čítateľský krúžok pre 4. - 6. ročník (p. Greňová)

- Hudobný krúžok pre všetky ročníky (p. Roček)

- Anglický jazyk: literárny krúžok pre 4. ročník (p. Krajčíková)

- Krúžok anglického jazyka pre 5. a 6. ročník (p. Lovasová)

- Šikovné ruky pre 1. - 3. ročník (p. Bačová)

- Aikido pre všetky ročníky (p. Opatová)

- Pingpongový krúžok pre 4. - 6. ročník (p. Kriglerová)

- Anglický jazyk s pani Krivošíkovou pre všetky ročníky

 

Ďakujeme za Vašu trpezlivosť a porozumenie! Veríme, že sa situácia zlepší a budeme môcť využívať na škole plnohodnotne všetky výchovno-vzdelávacie aktivity.

S pozdravom

 

ThLic. Marek Heczei, PhD.

riaditeľ

 

Usmernenie k postupu škôl a školských zariadení pri realizácií výchovno-vzdelávacieho procesu

Usmernenie k postupu škôl a školských zariadení pri realizácií výchovno-vzdelávacieho procesu

Usmernenie k postupu škôl a školských zariadení pri realizácií výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19

 

                                                                                                                      Bratislava 30.09.2020

 

Nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia sa bez ohľadu na farbu semaforu predmetnej školy neodporúča realizovať:

 • organizáciu škôl v prírode a lyžiarskych výcvikov, a to ani dennou formou
 • organizácia kultúrnych, umeleckých a tanečných aktivít mimo povinného výchovno-vzdelávacieho procesu (napr. stužková, venčeky, besiedky a pod.)
 • krúžkovú činnosť pre deti a žiakov.

Nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia sa  bez ohľadu na farbu semaforu predmetnej školy odporúča nasledovné aktivity realizovať dištančnou formou:

 • rodičovské združenia
 • zasadnutia rady rodičov, rady školy a pod.
 • všetky zasadnutia a stretnutia študentských organizácií (študentský parlament, študentský senát, rady študentov a iné)

Telesná a hudobná výchova sa nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia, bez ohľadu na farbu semaforu predmetnej školy, odporúča realizovať len teoretickou formou.

Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ, podľa zákon 440/2015 Z.z., § 58 písm. p.)  sa môže realizovať do dvoch mesiacov od skončenie mimoriadnej situácie.  Školy následne zadajú výsledky žiakov z školy do ISTŽ - https://www.testovanieziakov.sk, a to najneskôr do troch mesiacov od skončenie mimoriadnej situácie (v rámci školského roka). Certifikáty im budú vydané do dvoch mesiacov od zaslania výsledkov žiakov do ISTŽ.

Predmetné usmernenie je platné a účinný po dobu, kým nebude zverejnená jeho aktualizácia na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Otvorenie školského roku...aké sme tu z viacerých dôvodov ešte nemali

Otvorenie školského roku...aké sme tu z viacerých dôvodov ešte nemali

Zahájenie školského roku 2020/2021

Tohtoročné zahájenie školského roku bolo iné ako po minulé roky, hneď 3x.

1. Žiaci sa stretli s triednymi učiteľmi a vychovávateľkami v triedach, s rúškami na tvári, kvôli epidemiologickým nariadeniam. Pán riaditeľ pozdravil a povzbudil každú triedu osobitne.

2. Druhý dôvod bol veselší, po prvýkrát v histórii našej školy sme otvorili pre prváčikov dve triedy.

3. Rovako prvý krát v histórii našej školy sme otvorili triedu šiesteho ročníka.

Prajeme všetkým žiakom veľa trpezlivosti, elánu a chuti do učenia a veľa pozitívnych zážitkov......

Angličtina pre deti aj dospelých

Angličtina pre deti aj dospelých

Oznamujeme rodičom žiakov aktuálnu možnosť prihlásiť deti na kurz angličtiny.

E-Star sro bude u nás v ZŠ Kvetoslavov poskytovať pre záujemcov, deti aj dospelých, intenzívny kurz anglického jazyka.

Ďalšie informácie a možnosť prihlásenia získate telefonicky alebo emailom, ktoré sú uvedené na plagátiku.

Prihlášku nájdete aj na stránke E-STAR.SK

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Kvetoslavov 266
  Kvetoslavov 266

  Elokované pracovisko: Šľachtiteľská 648 Kvetoslavov
 • +421 (0) 315503075 ZŠ Kvetoslavov 266
  +421 (0) 315501244 Elokované pracovisko Kvetoslavov 648

  +421 904 321 466 Riaditeľ

Fotogaléria