MENU

 • Nové dresy

  S veľkou radosťou oznamujeme, že školskí reprezentanti sa odteraz budú zúčastňovať športov v takýchto krásnych dresoch 🔝

  Veríme, že aj takouto malou drobnosťou prispejeme k uspešnej reprezentácii našej školy ⛹🏻‍♂️ 🤸🏻‍♀️

  Všetkým žiakom želáme veľa športových úspechov! 💪

 • Záver školského roka.

  Do galérie Záver školského roka. boli pridané fotografie.

 • Časové kapsuly našich detí

  Do galérie Časové kapsuly našich detí boli pridané fotografie.

 • Naše deti vzorne plnia domáce úlohy

  Do galérie Naše deti vzorne plnia domáce úlohy boli pridané fotografie.

 • Aj takto tvoria naše deti doma

  Do galérie Aj takto tvoria naše deti doma boli pridané fotografie.

  Rád by som sa týmto úžasným albumom poďakoval učiteľom, deťom, ale hlavne rodičom za ich obrovský prínos a obetavosť v tejto neľahkej situácii. Vážim si prácu všetkých Vás - učiteľov, detí, rodičov a myslím na každého z Vás. Ste súčasťou našej veľkej školskej rodiny. Ešte raz Vám všetkým ĎAKUJEM!

  Marek Heczei

 • Výtvory našich detí počas domáceho vzdelávania

  Do galérie Domáce vzdelávanie funguje na jednotku :) boli pridané fotografie.

 • Poradenské call centrum rezortu školstva

  Dobrý deň,

  Učitelia  a rodičia sa môžu od dnešného dňa obracať so svojimi otázkami k aktuálnej situácii šíriacej sa epidémie koronavírusu na odborníkov call centra rezortu školstva. K dispozícii im bude v pracovných dňoch od 8:00 h do 16:00 h na bezplatnom telefónnom čísle 0800 138 033 alebo e-mailovej adrese helpdesk@iedu.sk.    

  Vďaka týmto kontaktom získajú zároveň aj ďalšie cenné informácie súvisiace so spustením portálu www.ucimenadialku.sk, ktorý má pomôcť učiteľom, zriaďovateľom, ale aj žiakom a ich rodičom zvládnuť obdobie počas prerušeného vyučovania na školách.

  Pracovníci call centra budú zároveň sumarizovať všetky otázky, na ktoré nevedia momentálne odpovedať, aby ich mohli sprostredkovať kompetentným zamestnancom  rezortu školstva     Call centrum rezortu  školstva bude môcť vybaviť  v priemere 50 – 70 hovorov za hodinu. Momentálne disponuje 5 pracovníkmi, ktorí dnes ukončili školenie, aby vedeli adekvátne reagovať na otázky učiteľov aj verejnosti.    

  V tejto súvislosti by sme radi zdôraznili, že ministerstvo školstva disponuje obmedzeným počtom liniek, a tak sa potenciálne môže stať, že pri veľkom nápore sa občania nebudú môcť okamžite dovolať do call centra. V takomto prípade odporúčame kontaktovať zamestnancov rezortu cez email, na ktorý im bude doručená odpoveď.      

  „Chcem, aby rezort školstva bol inštitúciou, ktorá bude nápomocná rodičom, žiakom aj ľuďom pôsobiacim v školstve. Sme tu preto, aby sme vytvorili oporný systém pre školy, rodičov aj žiakov a v tejto výnimočnej situácii to považujem za obzvlášť dôležité,“ uviedol minister školstva Branislav Gröhling.     

  Poradenský servis pre materské, základné a stredné školy dnes spustil aj Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ). Jeho cieľom je prispieť k zabezpečeniu kontinuity plnenia štátnych vzdelávacích programov v súvislosti s prerušením výučby v školách z dôvodu opatrení proti šíreniu koronavírusu.

  So svojimi otázkami z oblasti štátnych vzdelávacích programov a vzdelávacích štandardov sa môžu školy obracať na ŠPÚ prostredníctvom e-mailu spu@statpedu.sk alebo priamo na konkrétnych odborníkov podľa zamerania pre tieto oblasti:

  -oblasť slovenského jazyka a literatúry,

  -oblasť cudzích jazykov,

  -oblasť matematiky, informatiky a prírodovedných predmetov,

  -oblasť humanitných predmetov,

  -oblasť vzdelávacích programov pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením,

  -oblasť predprimárneho vzdelávania,

  -oblasť výchovy a vzdelávania národnostných menšín,

  -oblasť učebníc.

   

  S pozdravom

  RNDr. Eva Huttová

  Okresný úrad Trnava, odbor školstva

 • Hviezdoslavov Kubín

  V stredu 12. februára 2020 sa uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín 2020.

              Po triednych kolách postúpilo do školského kola 20 súťažiacich. Umiestnili sa nasledovne:

  I. kategória: žiaci 3. ‒ 4. ročníka:

  POÉZIA

  1. miesto: Kristína Hašková, 3.A
  2. miesto: Dalibor Patkoló, 3.A
  3. miesto: David Lukáč, A

  PRÓZA

  1. miesto: Chanel Pániková, 4.A
  2. miesto: Tobias Krucký, 3.A
  3. miesto: Lucia Šniagerová, 4.A

  II. kategória: žiaci 5. – 6. ročníka

  POÉZIA

  1. miesto: Simon Lacus
  2. miesto: Natália Roncoroni Smoláriková
  3. miesto: Jozef Dugovič

  PRÓZA

  1. miesto: Martin Bučan
  2. miesto: Katarína Broszová
  3. miesto: Marcus Czére

   

  Súťažiaci získali vecné i sladké odmeny. Žiaci, ktorí obsadili prvé miesta budú našu školu reprezentovať aj v okresnom kole, ktoré sa uskutoční  v marci. Prajeme im veľa úspechov!

 • Afrika

  Vďaka nášmu hosťovi - Adriane Starej - sa žiaci 3., 4. a 5. ročníka mohli formou besedy a prezentácie preniesť do Afriky a spoznať život detí v Tanzánii, Keni a Ugande.

 • Legendy Slovenska

  Dňa 6.02.2020 sme si so záujmom a úsmevom na perách pozreli šermiarsko-divadelné predstavenie Klenoty Slovenska. Herci nám hravým a názorným spôsobom ukázali bohatstvo našej krajiny. Dozvedeli sme sa o blahodárnych účinkoch kúpeľov, ktoré sú známe aj vo svete.

  Viete, že med je taký vzácny, že bol používaný ako platidlo?

  V Kremnici je najdlhšie fungujúca manufaktúra na svete, kde sa razia mince. Hravou formou nás voviedli do prostredia banských miest na Slovensku.

  Prišiel aj Jesenius, ktorý nám názorne ukázal 1. pitvu človeka na svete. Na záver sme sa zábavnou formou dozvedeli o najznámejších slovenských vynálezoch a ich vynálezcoch, ktorí zmenili svet a dodnes nám pomáhajú.

  Krásna bola posledná veta: “Aj vy môžete byť ďalší vynálezcovia, o ktorých bude vedieť celý svet.“

  Ďakujeme „Susedskému plesu“, ktorý bol sponzorom tohto krásneho zážitku.

 • Vianočné trhy

  Dňa 8.12.2019 sa  na obecnom úrade konali Vianočné trhy. Naša škola mala tiež svoj stánok, kde boli na predaj výrobky našich žiakov. Do výroby sa zapojili všetky ročníky prvého stupňa, v rámci krúžku šikovných rúk, pod vedením pani vychovávateľky Bačovej. Ani piataci sa nedali zahanbiť a prispeli vlastnoručne zdobenými medovníkmi. S predajom pomáhali šikovné štvrtáčky Lucka a Veronika.

 • Mikuláš

  Dňa 5.12.2019 sa žiaci našej školy po 2. hodine presunuli na obecný úrad, kde ich čakalo mikulášske prekvapenie. Divadelný súbor Materinky si pre nich pripravil Mikulášske divadelné predstavenie, ktoré bolo spestrené peknými pesničkami. Na konci predstavenia prišiel aj Mikuláš s balíčkami pre všetky deti a nezabudol ani na pedagógov.

   

  Komplet foto vo fotoalbume

 • Čerstvé hlavičky

  V rámci projektu Čerstvé hlavičky sa v piatok 6.12.2019 naša škola zmenila na nepoznanie.

  Prišli 14 animátori, ktorí boli rozdelení na štyri stanovištia a krásny deň so zaujímavým programom sa mohol začať. Všetky deti sa vystriedali v telocvični, pri zaujímavých športových aktivitách napr. metúce okuliare... V tvorivých dielňach si mohli zahrať mega spoločenské hry, alebo niečo zaujímavé vyrobiť. Fantázii sa medze nekládli. Ďalej si overili svoje vedomosti o zdravej výžive vo vedomostnom kvíze. Pri ochutnávke rôznych druhov ovocia a zeleniny si pošteklili svoje chuťové kanáliky a zalovili v pamäti, aby správne určili druh ovocia a zeleniny. Na prednáške s výživovou poradkyňou sa dozvedeli zaujímavé informácie o zdravej výžive. Žiaci sa aktívne zapájali svojimi zaujímavými otázkami a podelili sa aj so svojimi praktickými skúsenosťami so zdravou výživou. Posledné stanovište bol foto kútik, kde sa žiaci vyjašili pri veselom fotografovaní.

  Zo školy sme všetci odchádzali spokojní, so spomienkovou fotografiou.

  Ďakujeme!

  Komplet foto vo fotoalbume

 • Folklórny deň 26.11.2019

  Dňa 26.11.2019 malo vyučovanie v našej škole nádych folklóru. Žiaci a pedagógovia, ktorí mali možnosť, prišli v krojoch z rôznych regiónov Slovenska. Atmosféra v škole sa niesla v duchu slovenských tradícií. V škole bolo počuť rapkáče, chlapci si priniesli valašky a dievčatá mali krásne farebné stuhy vo vlasoch. Tešíme sa na ďalší tematický deň.

   

   

 • Prespávačka

  Konečne prišiel dlhoočakávaný piatok 7.11.2019 - deň, kedy si deti z 3.A mohli vybrať svoju odmenu za dobré správanie. A začali sme hneď vo veľkom štýle: prespávačkou v škole. A že to bola prespávačka, ako sa patrí! Pizza (ďakujeme, pán riaditeľ!), nočná hra, kino s pochutinkami (ďakujeme, milírodičia!), aj hranie spločenských hier - to všetko nás spokojne unavilo a do nového rána sme sa zobudili plní zážitkov.

  Už teraz sa tešíme na ďalšie školské dobrodružstvo! :-)

  Mgr. Lucia Krajčíková

  triedna učiteľka 3.A

 • Vystúpenie pre dôchodcov

  Dňa 25.10.2019 potešili krátkym programom a darčekom deti 4. a 5. ročníka našej ZŠ, dôchodcov na posedení pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Deti im zarecitovali, zaspievali a zahrali, za čo boli odmenené srdečným úsmevom a úprimným potleskom. Vďaka patrí aj pani vychovávateľke Kríglerovej, ktorá s deťmi program nacvičila.

 • Futbalový zápas Slovan-Wolverhampton

  Dňa 24.10.2019 bol pre detských  fanúšikov futbalu nezabudnuteľný. Spolu s deťmi z celého Slovenska sme vytvorili úžasnú a neopakovateľnú atmosféru na Tehelnom poli. Aj napriek prehre 1:2 proti Wolverhamptonu, boli hráči Slovanu viac ako vyrovnaným súperom a aj vďaka všetkým deťom na štadióne podali maximálny výkon. ŠK Slovan vďaka deťom získal Slovenský rekord v počte zúčastnených detí (19300) na jednom športovom podujatí na Slovensku. Bol to nezabudnuteľný zážitok pre deti aj pre pedagógov.

 • Deň jablka

  Dňa 21.10.2019 sme mali v našej škole Deň jablka. Deti a pedagógovia sa obliekli do farieb jabĺk. Pochutnali sme si na dobrotách upečených zo zdravých jabĺk. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavých informácií o jabĺčkach. A samozrejme vyhralo najkrajšie, najväčšie a najmenšie jabĺčko.

 • Modlitba ruženca

  Dňa 18.10.2019 sa žiaci našej školy zapojili do celosvetových modlitieb detí. Ruženec svetla za pokoj vo svete sa modlili v kostole v Kvetoslavove o 15,00 hod. s gitarovým doprovodom a prekrásnym spevom p. učiteľky Zuzany Greňovej.

 • Návšteva knižnice

  V jeden príjemný septembrový deň vymenili žiaci 5.A svoje lavice za prostredie plné kníh. Prijali totiž pozvánku do Mestskej knižnice Zsigmonda Zalabaiho v Šamoríne, kde ich milo privítala pani knihovníčka. Vysvetlila im, ako sú knihy v knižnici rozdelené, ukázala im jednotlivé oddelenia s detskou, náučnou a krásnou literatúrou, oddelenie časopisov a novín. Naučila ich, ako si môžu vyhľadať potrebné knihy v regáloch či online. Žiaci sa o všetkom dozvedeli formou hry a kvízu. Niektorí si založili čitateľský preukaz a vypožičali si pár kníh.

  Pevne verím, že si piataci nájdu cestu k literatúre i čas na čítanie a prijmú pozvanie na dobrodružné cesty mnohých hrdinov ukrytých vo svete detskej literatúry.

  PhDr. Zuzana Greňová

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Kvetoslavov 266
  Kvetoslavov 266

  Elokované pracovisko: Šľachtiteľská 648 Kvetoslavov
 • +421 (0) 315503075 ZŠ Kvetoslavov 266
  +421 (0) 315501244 Elokované pracovisko Kvetoslavov 648

  +421 904 321 466 Riaditeľ

Fotogaléria