MENU

 • Hodnotenie žiakov

  Vážení rodičia,

  hodnotenie žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ Kvetoslavov 266 schválené pedagogickou radou dňa 10.09.2019 :

  duálne hodnotenie (percentá, známka)   

   

  100% - 91%       1

  90% - 80%         2

  79% - 50%         3

  49% - 25%         4

  24% - 0%           5

  Zmena hodnotenia pre 1. stupeň schválená na zasadnutí pedagogickej rady dňa 28.10.2019:

   

  100% - 90%       1

  89% - 75%         2

  74% - 50%         3

  49% - 25%         4

  24% - 0%           5

  Pre 2. stupeň zostáva hodnotenie schválené pedagogickou radou dňa 10.9.2019.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Kvetoslavov 266
  Kvetoslavov 266

  Elokované pracovisko: Šľachtiteľská 648 Kvetoslavov
 • +421 (0) 315503075 ZŠ Kvetoslavov 266
  +421 (0) 315501244 Elokované pracovisko Kvetoslavov 648

  +421 904 321 466 Riaditeľ

Fotogaléria