• Naše siedmacky si dnes vyskúšali niečo z "práce v kuchyni" a vyrobili si dnes na raňajky obložené chlebíčky zo surovín, ktoré si samé priniesli. Jednorazové rukavice nesmeli chýbať.
    • 13. októbra 2022 sa uskutočnilo celoslovenské školské kolo olympiády zo slovenského jazyka. Súťaž je určená pre žiakov 8. a 9. ročníkov. Zapojilo sa aj sedem našich ôsmakov. Štyria žiaci boli úspešnými riešiteľmi: Natália Roncoroni Smoláriková, Laura Balogová, Marcus Czére. Úspešnou riešiteľkou a zároveň víťazkou školského kola sa stala Sofia Šefčíková, ktorá reprezentovala školu aj v okresnom kole 10. novembra 2022 v Dunajskej Strede a získala n
    • Milí rodičia, ako som Vám už avizoval, na škole prebehnú voľby členov do Rady školy.     Na základe Výzvy R2022/2047 obce Kvetoslavov a v zmysle § 25 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 1 ods. 3 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej správy, o
    • Mnohí naši žiaci na 2. stupni sú múdri, aktívni a šikovní. Viacerí z nich už hneď od začiatku školského roka zbierajú dobré známky. Pre najaktívnejších žiakov v predmetoch biológia a geografia sú od nášho sponzora Panta Rhei e-shop pripravené atraktívne ceny. Zatiaľ dostali odmenu títo žiaci: David Lukáč a Lukáš Blahuta zo 6.A, Dominika Ševčíková z 5.A. A budú nasledovať aj ďalší.
    • V rámci učebných osnov z geografie sa piataci mali naučiť pracovať s mapou. Žiaci si priniesli z domu ako učebné pomôcky rôzne druhy a typy máp – mapy miest, turistické a cykloturistické mapy, mapy regiónov i maľované mapy (domáce aj zahraničné). Ďalšie materiály priniesol na hodinu učiteľ. Po prebratí potrebnej teórie (glóbus, mapy, popis, mierka, legenda atď.) sme pristúpili k samostatnej práci. V prvej časti mali žiaci rovnaké úlohy – podľa le
    • V októbri sa takmer naplno prejavilo babie leto. Šiesteho októbra bolo veľmi príjemné počasie, a tak sme sa v rámci učebných osnov z biológie vybrali na prírodovednú poznávaciu vychádzku do najbližšieho okolia našej školy. Pozorovali sme lišajník s názvom zemepisník mapovitý na kôre stromov, hlavne briez, ďalej kvitnúce lúčne rastliny, napríklad púpavu, sedmokrásku, knôtovku, vesnovku, lopúch, bodliak, pichliač, jastrabník, starček a ďalšie, rôzn
    • Dňa 7.10.2022 si žiaci 1. a 2. stupňa pripravili kultúrny program pre seniorov, ktorý sa konal v priestoroch obecného úradu. Svojím prednesom, básničkami a hrou na flaute spríjemnili posedenie dôchodcom. Pripravené darčeky v podobe ručne vyrobených kvetiniek žiakmi našej školy im spravili veľkú radosť. Deti boli na záver odmenené potleskom a milým úsmevom.
     • Neotáľali sme!

      Neotáľali sme a využli sme situáciu, kedy väčšina zamestnancov mala výsledok testu už v pondelok na obed a tak sme sa pustili do prác, ktoré sa za bežného chodu školy robia ťažko.

      Pani asistentky vyzdobili do jesenných farieb Elokované pracovisko a tak sa prváčikovia vrátia do kreatívneho a krásneho priestoru. Okrem toho sme postúpili aj v novej budove. P. Balko spolu s manželkou poskladali 5 paliet nábytku pre deti do tried, aby si už konečne mohli deti odložiť svoje veci na ich osobné miesto. Pribudol nábytok aj do zborovne, aby aj učitelia mohli dôstojne pracovať. Nové stoličky, pracovné stoly a skrinky zdobia našu zborovňu. P. Balko okrem iného spustil internetovú sieť, vďaka čomu budeme aj my promptnejšie pracovať s Edupage aj v novej budove. Chcem len pripomenúť, že už nám funguje aj nová telefonická linka v novej budove. Číslo už máme zverejnené aj na stránke, čiže nás určite

     • Tematický deň: Deň mlieka!

      V utorok 28.9. sme mali v našej škole Deň mlieka. Pani učiteľky spolu s pani vychovávateľkami pripravili pre deti zaujímavý program.

      Prváci si spravili nástenku z projektov o zvieratkách, ktoré nám dávajú mliečko a o produktoch z mlieka a doplnili ju vlastnoručne vyrobenými kravičkami z papiera. Urobili si spolu s pani učiteľkou chutné nefalšované kakao.

     • Prírodovedná vychádzka 5.A.

      Dňa 30.09.2021 sa žiaci 5.A. v rámci predmetu Biológia spolu so svojím učiteľom zúčastnili na vychádzke do najbližšieho okolia školy. Témou bolo porovnanie rastlín v prírodnom prostredí. Žiaci videli a skúmali pomocou lupy, lúčne rastliny, burine, okrasné rastliny, dreviny, ale aj machy a lišajníky. Nabrali sme vzorky jednotlivých prírodnín, ktoré potom využijeme na ďalších hodinách biológie.

     • Naša nová školská móda 🪡🧵

      Drahí rodičia, milé deti,

      radi by sme Vám predstavili novú módnu kolekciu ZŠ Kvetoslavov 👗👕

      Ako každému rodičovi sa vám určite stalo, že ste doma riešili dilemu, čo deťom obliecť ráno do školy 👚

      Aj toto bol jeden z dôvodov, prečo sme prišli s nápadom ponúknuť školské "uniformy" 🤗

      Vieme, že školské uniformy u nás nemajú veľkú tradiciu, preto sme vybrali takúto športovejšiu formu ⚽️

     • Prihlasovanie na obedy

      Milí rodičia,

      vzhľadom na to, že obedy pre ZŠ Kvetoslavov zabezpečuje jedáleň pri MŠ Kvetoslavov, bude potrebné prihlásiť Vaše dieťa na obedy priamo v jedálni u p. Hellerovej. Keďže sa obedy budú podávať už v piatok, 3.9.2021, urobte tak prosím čo najskôr na tel. čísle: 0907 985 381.

      Ďakujem!

     • Školský semafor v školskom roku 2021/2022

      Milí rodičia, deti a návštevníci našej školy.

      Radi by sme Vám dali do pozornosti platný Školský semafór, podľa ktorého budeme v najbližších dňoch postupovať a sa riadiť.

      Vo väčšine prípadoch neprichádza k zmene oproti minulému školskému roku, čiže naďalej platí nosenie rúška vo vnútorných priestoroch pre žiakov, zamestnancov a návštevníkov. Miešanie a spájanie žiakov v triedach potrvá iba do doby, kým bude náš okres v zelenej fáze, atď.

     • Začiatok školského roka 2021/2022

      Milí žiaci, drahí rodičia!

      Blíži sa začiatok nového školského roka a rád by som Vám poskytol informácie k jeho začiatku a otvoreniu.

      V prvom rade Vás chcem upriamiť na web stránku školy, kde už nájdete rozdelenie detí do jednotlivých tried. Medzi dôležitými dokumentami nájdete aj zoznam pomôcok a potrebných vecí pre jednotlivé ročníky.

  • Partneri

   • Metodicko poradenské centrum
   • Ministerstvo školstva, vedy a výskumu
   • Brejky
   • Čerstvé hlavičky
   • Školský program
  • Prihlásenie

  • Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

  • Zvonenia

   Sobota 3. 12. 2022
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje